Program Osnovni proizvodni program podjetja je procesna oprema za živilsko industrijo, pretežno industrijo pijač. Z lastnim specializiranim inženirskim kadrom, sodobno opremljeno proizvodnjo in strokovnim proizvodnim kadrom pa smo usposobljeni za izvajanje določenih projektov tudi v farmacevtski in kemični industriji.   TUNELSKA TEHNOLOGIJA Tunelski paster Segrevanje proizvoda od vstopne temperature do temperature pasterizacije, zadrževanje proizvodov na temperaturi pasterizacije predpisan čas in hlajenje na zahtevano izstopno temperaturo. Prenos toplote je zagotovljen s kroženjem vode znotraj zaprtega sistem - rekuperacija energije v osameznih temperaturnih conah. Dodaten vnos potrebne energije je zagotovljen s toplotnimi izmenjevalci z avtomatsko temperaturno regulacijo. Hladilni tunel Ohlajevanje proizvoda takoj po vstopu v tunel na željeno temperaturo. Spremembo temperature zagotavlja voda, ki se ohlaja na zunanji hladilni enoti (zračni hladilni stolp, hladilni agregat itd.). Hladilni tunel s cono zadrževanja Zadrževanje proizvoda na vstopni temperaturi predpisan čas in nato hlajenje na zahtevano temperaturo. Grelni medij je voda, ki se segreva v prvi / pasterizacijski / zadrževalni coni s pomočjo toplotnega izmenjevalca z avtomatsko temperaturno regulacijo. Grelni tunel Segrevanje proizvoda od vstopne na željeno izstopno temperaturo. Grelni medij je voda, ki se segreva s pomočjo toplotnega izmenjevalca z avtomatsko temperaturno regulacijo    PRETOČNA PASTERIZACIJA Toplotna obdelava tekočih proizvodov s pomočjo ploščnega ali cevnega toplotnega izmenjevalca. Možnost vročega izhoda, hladnega izhoda ali kombinacije obeh in tretiranja različnih vrst produktov z različno viskoznostjo. Pasterizacije so v monoblok izvedbi, kar omogoča hitro postavitev in montažo v sklop polnilnice ter hitro in enostavno priključitev na energente. SISTEM •	ploščni ali cevni toplotni izmenjevalec z zahtevanim številom sekcij, •	balančni kotliček opremljen z nivojno regulacijo, pralno glavo, •	dovodnimi in odvodnimi priključki, •	centrifugalna črpalka z regulacijo pretoka, ki se vrši preko elektronskega merilnika pretoka sanitarnega regulacijskega ventila in inverterja, •	avtomatska temperaturna regulacija z registracijo in s preglednim arhivom temperature pasterizacije in hlajenja, •	nadzor postopka pasterizacije in sanitacije preko PLC krmilnika, •	cevovodi z ustreznimi priključki, •	podest za vse dele opreme - monoblok izvedba, •	možnost nadgradnje pasterizacije s sistemom deaeracije in homogenizacije, •	različne možnosti komunikacije pasterizacije s CIP postajo, •	možnost kontrole in upravljanje sistema preko PC-ja iz nadzorne kontrolne sobe   CIP Zgradba: •	CIP izolirani ali neizolirani cilindrični rezervoarji primerne prostornine z vso ustrezno opremo, •	toplotni izmenjevalec z avtomatsko temperaturno regulacijo, •	CIP tlačne črpalke, •	nadzorna plošča s PLC ekranom za vodenje in nadzor postopka pranja-sistem za avtomatsko doziranje CIP sredstev/koncentratov, •	kontrola povratne Ph vrednosti in temperature Značilnosti: •	monoblok enota postavljena na podstavek, •	možnost avtomatskega doziranja koncentratov, •	mešanje koncentratov pralnih sredstev z vodo; mešanje se vrši s pomočjo tlačne črpalke in povratnega cevovoda, •	nadzor koncentracije in temperature povratnih sredstev, •	možnost CIP CIP-a, •	možnost kontrole pretoka CIP sredstva z merilcem pretoka in inverterjem, •	shranjevanje izpirne vode do prihodnjega pralnega cikla, •	cevne povezave z ustreznimi priključki Opcije: •	avtomatski CIP z PLC nadzorom •	polavtomatski CIP •	ročno voden CIP •	enolinijski CIP •	večlinijski CIP •	CIP CIPa   SIRUPARNE Zgradba - sestava Siruparne so namenjene pripravi proizvoda pred polnjenjem in so sestavljene iz:  •	sistema topljenja sladkorja in pasterizacije sladkorne raztopine, •	filtracije sladkorne raztopine hlajenje in skladiščenje, •	sprejema in priprave baz ali koncentratov, •	mešanja končnega proizvoda Ponudba zajema "in-line" pripravo ali šaržno pripravo končnega proizvoda. Izvedbe: •	avtomatsko vodena siruparna s PLC upravljalnikom, ki omogoča popolnoma avtomatsko voden sistem, •	polavtomatska priprava in delno ročno vodenje sistema, •	ročno vodena siruparna    REZERVOARJI Vertikalni in horizontalni rezervoarji različnih oblik za različne namene.  Izolirani, neizolirani rezervoarji ali duplikatorji. Procesne posode z različnimi mešali in funkcijsko opremo. Tlačne posode s sistemom doziranja in kontrole tlaka zaščitnih plinov za ustvarjanje zaščitne atmosfere.  Oprema: •	mešalo (tip in konstrukcija je odvisna od namena), •	tehnološki in CIP priključki, •	revizijske odprtine različnih oblik in dimenzij, •	merjenje nivoja (elektronsko ali s steklenim nivokazom), •	pralna glava, •	TOP TANK armatura, •	ostalo   TRANSPORTNI SISTEMI Ponudba zajema transport embalaže:  •	steklenic, •	plastenk, •	pločevink, •	kartonk, •	drugo in transport paketov ali zabojev: •	plastični zaboji, •	kartonski paketi - zaboji, •	termoskrčna folija - paketi, •	drugo   SUŠENJE EMBALAŽE Zgradba - sestava Sušenje izdelkov in/ali embalaže z izpihovanjem skozi zračni nož. Primerno za širšo industrijsko uporabo, posebno v okoljih, kjer obstajajo stroge sanitarne zahteve, kondenzacija embalaže pred etiketiranjem oziroma pakiranjem ali nevarnost pojava korozije. Potrebna količina in tlak zraka sta zagotovljena z elektromotornim centrifugalnim ventilatorjem JET Air V2 z direktnim pogonom. Elektromotor je opremljen z inverterjem, kar omogoča mehak zagon elektromotorja. Ventilator je vgrajen direktno na gred elektromotorja brez jermenskega prenosa. Prednosti: •	močan in natančen zračni curek širom površine, •	visoka učinkovitost - več zraka z manj energije, •	nizki stroški vzdrževanja (ni potrebno menjati jermena)   PROCESNA OPREMA, CEVOVODI IN KONSTRUKCIJE Vnos in montaža procesne opreme: •	razklad in odstranitev embalaže, palet, zabojev, •	dvig (tudi z avtodvigalom) in prevoz opreme na makrolokacijo, •	pozicioniranje na mikrolokacijo, •	sestava in montaža opreme in posameznih elementov Izvedba sistemov tehnoloških in CIP cevovodov v prehrambeni, farmacevtski in kemični industriji: •	3D načrtovanje tras cevovodov, •	varjenje z zaščitnim plinom po TIG postopku, •	orbitalno varjenje, •	rentgenska in video kontrola zvarov Konstrukcije: •	podesti za operaterje, •	nosilne konzole, •	zaščitna oprema   TRIBLENDER Sistem za doziranje in topljenje praškastih in kristalnih surovin (sladkor) •	saržno topljenje surovin (največkrat sladkorja), •	kapaciteta topljenja do 6.000 kg/h praškaste surovine ali surovine v kristalni obliki, •	poseben ejektor (venturijeva šoba) za zagotavljane efektnega doziranja surovine v vodo, •	energijsko učinkovit sistem v primerjavi z trenutno dostopnimi konkurenčnimi rešitvami •	možnost doziranja praškastih surovin in surovin v kristalni obliki preko dozirnega jaška, •	črpalka z visoko kapaciteto za zagotavljanje potrebnega pretoka, •	lokalna elektro omara za vklop in izklop črpalke, •	konstrukcija iz nerjavečega jekla vključno z dostopnim stopniščem, •	možnost implementacije topljenja z hladno vodo ali ogreto vodo, •	možnost dobave samo dozirne enote ali kompletnega sistema za topljenje (rezervoar, cevne povezave, filter, ploščni izmenjevalec toplote)   INŽENIRING Prednosti: •	načrtovanje in izvedba celovitih sistemov polnilnic v sodelovanju z našimi partnerji •	načrtovanje, dobava in montaža celotne tehnološke opreme •	načrtovanje in izvedba posameznih delov procesne linije in linije za polnjenje ter pakiranje •	načrtovanje, dobava in montaža opreme za pripravo vode: •	Priprava vode za polnjenje (stopnja obdelave odvisna od kakovosti vode) •	Priprava vode za pripravo pijač (stopnja obdelave odvisna od kakovosti vode in od zahtev)
Copyright © 2016 "PETEK PROCES” Slovenija
NASLOV:

PETEKPROCES, d.o.o.

Celjska cesta 43a

3252 Rogatec

Slovenija

KONTAKTI: Telefon: +386 03 818 31 00 E. pošta: direktor: boris.petek@petek.si vodja prodaje: sales@petek.si
Program Osnovni proizvodni program podjetja je procesna oprema za živilsko industrijo, pretežno industrijo pijač. Z lastnim specializiranim inženirskim kadrom, sodobno opremljeno proizvodnjo in strokovnim proizvodnim kadrom pa smo usposobljeni za izvajanje določenih projektov tudi v farmacevtski in kemični industriji.   TUNELSKA TEHNOLOGIJA Tunelski paster Segrevanje proizvoda od vstopne temperature do temperature pasterizacije, zadrževanje proizvodov na temperaturi pasterizacije predpisan čas in hlajenje na zahtevano izstopno temperaturo. Prenos toplote je zagotovljen s kroženjem vode znotraj zaprtega sistem - rekuperacija energije v osameznih temperaturnih conah. Dodaten vnos potrebne energije je zagotovljen s toplotnimi izmenjevalci z avtomatsko temperaturno regulacijo. Hladilni tunel Ohlajevanje proizvoda takoj po vstopu v tunel na željeno temperaturo. Spremembo temperature zagotavlja voda, ki se ohlaja na zunanji hladilni enoti (zračni hladilni stolp, hladilni agregat itd.). Hladilni tunel s cono zadrževanja Zadrževanje proizvoda na vstopni temperaturi predpisan čas in nato hlajenje na zahtevano temperaturo. Grelni medij je voda, ki se segreva v prvi / pasterizacijski / zadrževalni coni s pomočjo toplotnega izmenjevalca z avtomatsko temperaturno regulacijo. Grelni tunel Segrevanje proizvoda od vstopne na željeno izstopno temperaturo. Grelni medij je voda, ki se segreva s pomočjo toplotnega izmenjevalca z avtomatsko temperaturno regulacijo    PRETOČNA PASTERIZACIJA Toplotna obdelava tekočih proizvodov s pomočjo ploščnega ali cevnega toplotnega izmenjevalca. Možnost vročega izhoda, hladnega izhoda ali kombinacije obeh in tretiranja različnih vrst produktov z različno viskoznostjo. Pasterizacije so v monoblok izvedbi, kar omogoča hitro postavitev in montažo v sklop polnilnice ter hitro in enostavno priključitev na energente. SISTEM •	ploščni ali cevni toplotni izmenjevalec z zahtevanim številom sekcij, •	balančni kotliček opremljen z nivojno regulacijo, pralno glavo, •	dovodnimi in odvodnimi priključki, •	centrifugalna črpalka z regulacijo pretoka, ki se vrši preko elektronskega merilnika pretoka sanitarnega regulacijskega ventila in inverterja, •	avtomatska temperaturna regulacija z registracijo in s preglednim arhivom temperature pasterizacije in hlajenja, •	nadzor postopka pasterizacije in sanitacije preko PLC krmilnika, •	cevovodi z ustreznimi priključki, •	podest za vse dele opreme - monoblok izvedba, •	možnost nadgradnje pasterizacije s sistemom deaeracije in homogenizacije, •	različne možnosti komunikacije pasterizacije s CIP postajo, •	možnost kontrole in upravljanje sistema preko PC-ja iz nadzorne kontrolne sobe   CIP Zgradba: •	CIP izolirani ali neizolirani cilindrični rezervoarji primerne prostornine z vso ustrezno opremo, •	toplotni izmenjevalec z avtomatsko temperaturno regulacijo, •	CIP tlačne črpalke, •	nadzorna plošča s PLC ekranom za vodenje in nadzor postopka pranja-sistem za avtomatsko doziranje CIP sredstev/koncentratov, •	kontrola povratne Ph vrednosti in temperature Značilnosti: •	monoblok enota postavljena na podstavek, •	možnost avtomatskega doziranja koncentratov, •	mešanje koncentratov pralnih sredstev z vodo; mešanje se vrši s pomočjo tlačne črpalke in povratnega cevovoda, •	nadzor koncentracije in temperature povratnih sredstev, •	možnost CIP CIP-a, •	možnost kontrole pretoka CIP sredstva z merilcem pretoka in inverterjem, •	shranjevanje izpirne vode do prihodnjega pralnega cikla, •	cevne povezave z ustreznimi priključki Opcije: •	avtomatski CIP z PLC nadzorom •	polavtomatski CIP •	ročno voden CIP •	enolinijski CIP •	večlinijski CIP •	CIP CIPa   SIRUPARNE Zgradba - sestava Siruparne so namenjene pripravi proizvoda pred polnjenjem in so sestavljene iz:  •	sistema topljenja sladkorja in pasterizacije sladkorne raztopine, •	filtracije sladkorne raztopine hlajenje in skladiščenje, •	sprejema in priprave baz ali koncentratov, •	mešanja končnega proizvoda Ponudba zajema "in-line" pripravo ali šaržno pripravo končnega proizvoda. Izvedbe: •	avtomatsko vodena siruparna s PLC upravljalnikom, ki omogoča popolnoma avtomatsko voden sistem, •	polavtomatska priprava in delno ročno vodenje sistema, •	ročno vodena siruparna    REZERVOARJI Vertikalni in horizontalni rezervoarji različnih oblik za različne namene.  Izolirani, neizolirani rezervoarji ali duplikatorji. Procesne posode z različnimi mešali in funkcijsko opremo. Tlačne posode s sistemom doziranja in kontrole tlaka zaščitnih plinov za ustvarjanje zaščitne atmosfere.  Oprema: •	mešalo (tip in konstrukcija je odvisna od namena), •	tehnološki in CIP priključki, •	revizijske odprtine različnih oblik in dimenzij, •	merjenje nivoja (elektronsko ali s steklenim nivokazom), •	pralna glava, •	TOP TANK armatura, •	ostalo   TRANSPORTNI SISTEMI Ponudba zajema transport embalaže:  •	steklenic, •	plastenk, •	pločevink, •	kartonk, •	drugo in transport paketov ali zabojev: •	plastični zaboji, •	kartonski paketi - zaboji, •	termoskrčna folija - paketi, •	drugo   SUŠENJE EMBALAŽE Zgradba - sestava Sušenje izdelkov in/ali embalaže z izpihovanjem skozi zračni nož. Primerno za širšo industrijsko uporabo, posebno v okoljih, kjer obstajajo stroge sanitarne zahteve, kondenzacija embalaže pred etiketiranjem oziroma pakiranjem ali nevarnost pojava korozije. Potrebna količina in tlak zraka sta zagotovljena z elektromotornim centrifugalnim ventilatorjem JET Air V2 z direktnim pogonom. Elektromotor je opremljen z inverterjem, kar omogoča mehak zagon elektromotorja. Ventilator je vgrajen direktno na gred elektromotorja brez jermenskega prenosa. Prednosti: •	močan in natančen zračni curek širom površine, •	visoka učinkovitost - več zraka z manj energije, •	nizki stroški vzdrževanja (ni potrebno menjati jermena)   PROCESNA OPREMA, CEVOVODI IN KONSTRUKCIJE Vnos in montaža procesne opreme: •	razklad in odstranitev embalaže, palet, zabojev, •	dvig (tudi z avtodvigalom) in prevoz opreme na makrolokacijo, •	pozicioniranje na mikrolokacijo, •	sestava in montaža opreme in posameznih elementov Izvedba sistemov tehnoloških in CIP cevovodov v prehrambeni, farmacevtski in kemični industriji: •	3D načrtovanje tras cevovodov, •	varjenje z zaščitnim plinom po TIG postopku, •	orbitalno varjenje, •	rentgenska in video kontrola zvarov Konstrukcije: •	podesti za operaterje, •	nosilne konzole, •	zaščitna oprema   TRIBLENDER Sistem za doziranje in topljenje praškastih in kristalnih surovin (sladkor) •	saržno topljenje surovin (največkrat sladkorja), •	kapaciteta topljenja do 6.000 kg/h praškaste surovine ali surovine v kristalni obliki, •	poseben ejektor (venturijeva šoba) za zagotavljane efektnega doziranja surovine v vodo, •	energijsko učinkovit sistem v primerjavi z trenutno dostopnimi konkurenčnimi rešitvami •	možnost doziranja praškastih surovin in surovin v kristalni obliki preko dozirnega jaška, •	črpalka z visoko kapaciteto za zagotavljanje potrebnega pretoka, •	lokalna elektro omara za vklop in izklop črpalke, •	konstrukcija iz nerjavečega jekla vključno z dostopnim stopniščem, •	možnost implementacije topljenja z hladno vodo ali ogreto vodo, •	možnost dobave samo dozirne enote ali kompletnega sistema za topljenje (rezervoar, cevne povezave, filter, ploščni izmenjevalec toplote)   INŽENIRING Prednosti: •	načrtovanje in izvedba celovitih sistemov polnilnic v sodelovanju z našimi partnerji •	načrtovanje, dobava in montaža celotne tehnološke opreme •	načrtovanje in izvedba posameznih delov procesne linije in linije za polnjenje ter pakiranje •	načrtovanje, dobava in montaža opreme za pripravo vode: •	Priprava vode za polnjenje (stopnja obdelave odvisna od kakovosti vode) •	Priprava vode za pripravo pijač (stopnja obdelave odvisna od kakovosti vode in od zahtev)
NASLOV: PETEKPROCES, d.o.o., Celjska cesta 43a, 3252 Rogatec, Slovenija
KONTAKTI: Telefon: +386 03 818 31 00 E. pošta: direktor: boris.petek@petek.si vodja prodaje: sales@petek.si
Copyright © 2016 PETEKPROCES, Slovenija
PETEKPROCES